Contact

Tel: + 420 736 427 252 (Mo-Fri 9-18)
E-mail: marek.dvorak@markusfilm.com

 

Billing information: 

Markusfilm s.r.o.,

IČ: 073 75 671  

DIČ: CZ07375671 

Na Petřinách 1896/31,

Břevnov, 162 00, Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 299156 


 For easier communication, but not mandatory.

We look forward to creating something special with you, please do not hesitate to contact us.

Have nice day :)