Are you an advertising agency, photographer or filmmaker? Are you looking for models, models, actors, hostesses or extras to your projects? We will be glad to help! The process is simple:

1) Search in the database as you like, a range of filters will you help you.

2) Fill a person ID in this form (ID is on every profile) and fill in additional information as the location and time of your project, other requirements, etc.

3) We will contact you with suitable candidates or organize casting.

We look forward to working together!

1) Thanks to the filters, choose the right people for your project

Počet výsledků: 0 | Odstraněno účtů: 0
1. Napište název poptávky.
2. Popište vaší poptávku pár větami.
Nepiště sem e-mail, telefon ani jiné kontaktní údaje. Komunikace musí probíhat výhradně zde na chatu kvůli ochraně uživatelů. Děkujeme za pochopení.
3. Vyberte datum konání poptávky.
4. Napište odměnu, kterou lidé za projekt získají.
5. Napište místo, kde se následně poptávka uskuteční.
6. Vyberte kategorii, do které vaše poptávka spadá.
7. Zvolte, zda bude poptávka veřejná a můžou se do ní přihlásit i nevybraní lidé pomocí filtrů, nebo neveřejná a uvidí ji jen vybraní lidé pomocí filtrů.
|

Vysvětlivky: Oranžová barva = profil umělec, Modrá barva = profil studio